Mire szolgál a belső kontroll rendszer?

belső kontrollrendszer

belső kontrollrendszer

Az állam és a helyi önkormányzatok az állampolgároktól beszedett adóforintokból számos olyan szervezetet működtetnek, amely az állampolgárok biztonságát, jólétét biztosítják. Ezen szervezetek működésére – mivel közpénzt használnak – egységes és szigorú szabályok vonatkoznak. Ezen egységes keretrendszer neve a belső kontrollrendszer, melyet minden szervezet vezetője köteles az adott szervezet sajátosságait figyelembe véve kialakítani. A belső kontroll rendszer egységes alkalmazása teszi lehetővé, hogy a közpénzt használók szervezetek működése átlátható és ellenőrizhető legyen. Az Állami Számvevőszék a közpénzek legfőbb ellenőreként ezért kiemelt figyelmet fordít a belső kontroll rendszer ellenőrzésére. Az ÁSZ jelenlegi ellenőrzései – többek között az önkormányzatok irányítása alá tartozó intézmények esetén – belső kontroll rendszer részét képező elemek ellenőrzésére is kiterjednek. A belső kontroll rendszer kiépítése, működtetése, fejlesztése szakembert igényel, ehhez válassza a belsokontrollrendszer.hu weboldalt!